Добре дошли в нашия магазин!
"Силата да избираш"
  Категории

  0

   Продукти

   Градската жега и проблемът „Енергоспестяване”

   Дата: 2013-05-29

    

    

   В последните години непрекъсното се говори за така нареченото „Глобално затопляне” или  постоянно повишаване  на Планетната температура. Нарастващата урбанизация  и  индустриализация, неразумното използване на енергийните ресурси и отделящите се  емисии на CO2, допринасят за парниковия ефект и промяна в климата.

   Непромишлени сгради (жилища, офиси, болници, хотели) са потребители на 40% процента от глобалната енергия. В повечето големи градове, енергията за охлаждане на сградите през лятото е нараснала два пъти и непрекъснато се увеличава. Въпросът за глобалната енергийна ефективност, обаче засяга не само големите градове, но и  селските райони. Според официални изследвания за сградния фонд в Европа, повечето сгради са изградени преди 2-3 десетилетия, без каквито и да е енергоспестяващи решения.

   В същото време, европейското екологично законодателство задължава страните да намалят  потреблението на енергия до 20% до 2020 г. Този факт съвпада и с интересите на националните икономики, да не зависят от вноса на природни ресурси, като петрол и природен газ. Фирмите и домакинствата също имат интерес да помислят за  рационално управление на ежедневните разходи за енергия, както за отопление така и за охлаждане. В тази връзка необхдимостта от саниране (изолиране) на сградите е от съществено значение и допринася, както за икономически така и за екологични ползи.

   Решението „Изолация, но с вентилация”

   Топлоизолацията се отнася не само за изграждането на защита срещу студа, но и защита срещу изключително горещи условия. Една сграда е защитена с подходящите топлоизолационни материали, когато те са приложени по външни стени, тавани, покриви, под подови настилки и т.н. Всички тези области се наричат ​​топлинни мостове и неизолирането на някои от тях, може да доведе до развитието на мухъл по вътрешните им повърхностти, както и създаване на  топлинни загуби.
   Освен това, за да се гарантира, термалния комфорт вътре в сградата и ефективността на топлоизолационната операция са необходими две други условия:

   •   Хидроизолация на сградата - тъй като влагата на практика намалява топлоизолационния капацитетът на ограждащата конструкция, дори върху нея да е положена топлоизолация.
   •   Постоянна вентилация на сградата - избора на материали с голяма вентилационна способност, лесно може да се постигне, чрез избор на материали с ниска плътност.

    

   Енергоспестяващи материали и системи

    

   Всеки, който е пътувал в Арабските страни или в нашите южни съседи, сигурно е забелязал, че повечето от сградите са боядисани в бяло.  Строителните традиции в топлите страни са се утвърдили от факта, че белия цвят разсейва всички дължини на светлинната вълна, което пък довежда до по-слабо нагряване на ограждащата конструкция и по-малко отдаване на топлина в помещенията.В днешно време тенденциите в иновациите за производство на енергоспестяващи материали и системи работещи ефективно през летния период, се базират на свойствата на белия цвят напълно да отразява слънчевата радиация.

   Предлагат се  хибридни (топлоизолационни и хидроизолационни) системи, които са надеждни, екологично чисти и  финансово изгодни решения  по отношение на енергоемките стари сгради, пък и нови такива.

    

   "Охлаждащи” покривни и стенни покрития

    

    Neoroof ® и  Silatex® Reflect

   (http://izobul.com/category/75/energospestyavashti-materiali.html)

   се класифицират като „охлаждащи”  хибридни покрития и са сертифицирани от акредитирани лаборатории.В комбинация с традиционни топлоизолационни материали поставени под тях, те засилват още повече свойствата им.

   Имайки в предвид промяната на климатичните условия към затопляне  у нас и нарастващите разходи за охлаждане  на сградите през лятото, тези продукти се налагат и в България.

    

    

   Термален комфорт

   Чувството за термален  комфорт, се влияе от фактори като температура, влажност, движение на въздуха, дрехи и човешка дейност. Основна предпоставка за топлинен комфорт и приятно усещане е при температурна разлика между  стената и вътрешната температура в помещението в рамките на 3-4oC. С прилагането на горните покрития, температурата на ограждащата конструкция през лятото намалява с 10-12оС, а  вътрешната температура на помещението намалява с 2-3 oC (при външна температура над 28oC).

   Икономическите  ползи

     Намаляване на енергийното потребление и по-рационално използване на климатичните системи (виж таблицата:).

   Таблицатапо-долу обобщава измерванията от докладаза енергийни изледвания, проведени от Атинския университет – Катедра Физика- Дивизия по приложна физика - Група за изследване на влиянието на сградния фонд върху околната среда.Спестена енергия в проценти, постигнати при използване на  „охлаждащи” материали.

    

   *Климатична зона C съответства на климата в България

   •  
   •  Запазване на температурата на въздуха в помещението на постигнатото и ниво за по-дълъг период от време, след спиране на климатичната инсталация
   •  Лесно и бързо нансяне на материала,
   •  Ниски  инвестиционни разходи (материали,полагане - без необходимост от помощ на квалифициран персонал)
   •   Увеличаване на сградната резистентност към влиянието на климтичните промени и разрушителната ултравиолетова слънчева радиация, по-дълъг живот  и намаляване на необходимостта от периодични ремонти.

    

    

   Могат да се прилагат върху съществуващи строителни покрития за увеличаване ползата и дълготрайността на тяхното предназначение. Например върху минералните битумни мембрани попокриви те, които могат да бъдат защитени с Neoroof®.  Върху шпакловки или стари стенни покрития (бои, мазилки), които могат да бъдат защитени със Silatex® Reflect. Silatex® Reflect може да се използва и като последно покритие, вместо мазилка в традиционните фасадни топлоизолационни системи прилагани в България.

    

   Предимствата за околната среда

   •   Тъй като поддържането на комфорта в сградния фонд е един от основните замърсители на въздуха с емисиина CO2, прилгането на т. нар. „охлаждащи” покрития за покриви и стени значително намалява  това замърсяване. Изчисленията показват, че повърхност от 100m2 покрита с „охлаждащи” материали, заменили предишно „тъмно” покритие,се равнява на спестени за атмосферата -10тона емисии от CO2.
   •   Намалява ефекта от„градската топлина”.
   • Основни приложения на „охлаждащите” покрития
   •  

     Райони с интензивно слънчево греене

     Гъсто населени  градски райони, подложение на ефекта  на „градска топлина”и високо натоварване на енергийната мрежа, поради употребата на  климатизация

     Слабо развити икономически райони с преобладаващ не саниран сграден фонд

     Биоклиматични архитектурни проекти за обновление на градската среда

     Еднофамилни къщи или отделни кооперации

     Вили, особено в морски райони

     Хотели

     Офиси и обществени сгради

     Летни къщи и почивни комплекси

     Метални конструкции в промишлени и селските райони